info@jumpfunroeselare.be

Voor de club, de vriendschap en de leute…

Het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend als dat vroeger het geval was.
In de waardevolle vrije tijd die we hebben is er heel veel concurrentie met andere vrijetijdsbesteding en tijd maken voor onze sportclub is niet meer zo evident.
Vrijwilligers die gratis en voor niets de handen uit de mouwen steken zijn niet meer zo makkelijk te vinden. Ze vormen nochtans de hoeksteen van elke vereniging en zijn broodnodig om een kwaliteitsvolle werking van een club te garanderen.  

Gelukkig was het voor onze club tijdens het voorbije werkjaar opnieuw niet moeilijk om de barbezetting vol te krijgen,  om een extra large dessertbuffet samen te stellen, om enthousiaste begeleiders te vinden voor de pretparkuitstappen, om jong en oud te ontmoeten die met plezier wedstrijdruimtes hielpen klaarzetten en opruimen, om helpende handen te vinden voor de vele leuke activiteiten die werden georganiseerd. Namens het feestcomité wil ik dan ook graag iedereen van harte DANKEN voor de vele, vrijwillige inzet!!  
We appreciëren het enorm. Wuk zoeme doen zoendr jundr?

Wij willen ook graag dezelfde EN nieuwe vrijwilligers aantrekken en enthousiasmeren want groeikansen zijn er zeker en volgend jaar wordt het super druk!!!

 Eij gjin goeste? Ziej vrie en gewillig?
Hou onze activiteiten in de gaten en neem contact op met iemand van het feestcomité.

Annick Vackier,  Ann Raes, Sarah Persoon, Nancy Veracx, Marie-Julie Bultynck, Nico Lietaert en Nico Wittouck.ONS VRIJWILLIGERS