info@jumpfunroeselare.be

Gudrun Vermeersch was al langer gebeten door de microbe van Rope Skipping.

Als leerkracht lichamelijke opvoeding maakt ze ropeskipping een onderdeel van haar lessen. Ook buiten de schoolmuren heeft ze gedurende jaren heel wat jongelui warm gemaakt voor deze veelzijdige sport.
Om de losse activiteiten meer vaste vorm te geven, denkt zij reeds geruime tijd aan het oprichten van een ropeskip club.

Medio 2006 polst ze bij enkele ouders van skippers naar de interesse om hun kinderen lid te maken van een club en ook naar de interesse om een club te helpen oprichten.
Uiteindelijk wordt beslist om met drie enthousiastelingen van start te gaan.

Op 10 juli 2006 wordt JumpFun boven de doopvont gehouden.

Het aantal enthousiaste skippers overtreft alle verwachtingen.

Het eerste jaar zijn er reeds ruim 95 actieve leden. Dit maakt het voor de organisatie en de sportieve begeleiding echter niet makkelijk.

In de loop van de volgende jaren groeit de club nog aan, de organisatie wordt verder uitgebouwd en de bestuursploeg versterkt. Ook op vlak van de sportieve begeleiding verzet men heel wat werk. In 2007 wordt ook beslist om in te stappen in competitie.

ONTSTAAN VAN ONZE CLUB

Over onze competitiewerking vindt U nog
meer informatie verder  op deze website.